Prostat MR/TRUS FÜZYON Biyopsi

Prostat kanseri erkeklerde görülen en sık ikinci kanser olup ortalama ömür uzadıkça görülme sıklığı daha da artmaktadır.
Günümüze dek prostat kanseri tanısı ultrasonografi (TRUS) eşliğinde yapılan klasik biyopsiler ile konulmaya çalışılırdı. Ultrasonografide prostat bezinin sınırları seçilebilirken, kanser odakları genellikle net olarak görülemez.

Prostat Kanseri Teşhisinde Füzyon Biyopsisi
Prostat Kanseri Teşhisinde Füzyon Biyopsisi

Bu nedenle ultrason eşliğinde yapılan klasik standart biyopsinin duyarlılığı yüzde 50 civarındadır. Ancak klinik şüphe nedeniyle hastaların yaklaşık üçte biri 5 yıl içinde tekrar biyopsiye gitmek zorunda kalır ve bunların yüzde 13-41’inde tümör tespit edilir. Tekrarlanan körleme biyopsilerde ise klinik olarak önemsiz lezyonların saptanması halinde gereksiz tedavi ve komplikasyon riski artar.
MR incelemede ise prostat bezinin anatomisi bütün detayları ile ortaya konurken, kanserin yeri ve sınırları kesin olarak belirlenebilmektedir.
Ancak prostat biyopsisi ultrason rehberliğinde daha kolay yapılabilen bir işlem olduğundan MR ve Transrektal Ultrasonografi verileri Füzyon Biyopsi Teknolojisiyle birleştirilir. MR’da bulunan lezyonlar ultrason cihazında da URONAV navigasyon teknolojisi ile lokalize edilerek gerçek hedeften doku örneği alınır.
Böylece erken ve doğru tanı konularak tedavinin başarılı olması sağlanmaktadır.
Multiparametrik Prostat MR:
Multiparametrik Prostat MR:

 

MR-TRUS FÜZYON BİYOPSİ NASIL UYGULANIYOR?

Füzyon biyopsi uygulaması prostat bezinden alınan MR ve Ultrason görüntülerinin birleştirilmesi esasına dayanmaktadır.
Prostat kanseri şüphesinde öncelikle multiparametrik MR inceleme uygulanmalıdır. Günümüzde multiparametrik prostat MR ile prostat bezi içindeki tümörün lokalizasyonu ve sınırları yüksek doğrulukta belirlenebilmektedir.
Multiparametrik MR verileri özel bir yazılım yardımı ile 3 boyutlu hale getirilir. Prostat bezi ve içindeki tümör dokusu 3 boyutlu ve renkli olarak kodlanır.

Prostat Kanseri Teşhisinde Füzyon Biyopsisi
Prostat Kanseri Teşhisinde Füzyon Biyopsisi

Üç boyutlu MR görüntüleri ve makattan ultrason ile alınan prostat görüntüleri iç-içe bütünleşerek ‘füzyon’ işlemi tamamlanır. Füzyon Biyopsi cihazının navigasyonu ile prostat probu hareketleri ile daha önce haritalanmış prostat bezi ve renkli kodlanan lezyon tam olarak hedeflenerek doku örneği alınır.
URONAV TEKNOLOJİSİ
URONAV TEKNOLOJİSİ

 

NEDEN URONAV TEKNOLOJİSİ TERCİH EDİLDİ?

UroNav

1. Amerika’daki ilk 20 Üniversite Kliniğinin 16’sının tercihi URONAV.
2. Lokal anestezi eşliğinde biyopsi imkanı.
3. Hem rijid hem elastik füzyon kabiliyeti.

AMERİKA REFERANS MERKEZLERİ

URONAV TEKNOLOJİSİ
URONAV TEKNOLOJİSİ

FÜZYON BİYOPSİNİN KLİNİK AVANTAJLARI NEDİR ?

• Lokal anestezi ile ofis şartlarında kolaylıkla uygulanabilmesi
• Prostat bezine 3 boyutlu oryantasyon ile kolaylıkla hedefe yönelme, işlemin hızlı ve etkin uygulanımı
• Erken ve doğru tanı; lezyonun içinden parça alınması ile yüksek tanı değeri (%37 daha yüksek)
• Standart metodla örnek almanın zor olduğu bölgelerden de biyopsi alma imkanı vermesi
• Biyopsi tekrarının önlenmesi
• Erken tanı ile tedavinin başarısında artış
• Biyopsi alınan yerlerin kodlanarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi ile hasta takibinde kolaylık
• Klinik anlamı olmayan lezyonların tanısı önlendiğinden gereksiz ameliyat ve komplikasyon riskinin azalması

Kognitif Füzyon’a göre Avantajları;

1. Lezyon boyutuna bağlı olarak daha doğru örnekleme ( 1cm’den küçük lezyon !!!*) Ukimura J Urol 2012
2. Örneklemenin nereden alındığını (cihaz kabiliyeti varsa) görebiliyorsunuz.
3. Sistematik biyopside daha homojen örnekleme imkanı. Han M et al J Urol 2012
MR Eşliğinde Biyopsiye Göre Avantajları:
1. Hedef’ten örneklemenin yanı sıra sistematik biyopsiye de olanak sağlaması.
2. MR cihazının zamanını almaması!!!
3. Daha hızlı (klinik pratikte daha uygulanabilir bir yöntem)
4. Hasta konforu daha yüksek