Multiparametrik Prostat MR

Yaklaşık her 6 erkekten biri yaşamının bir döneminde prostat kanseri riski taşımaktadır. Rutin taramada PSA düzeyindeki artış ilk belirti olarak dikkati çeker.

Multiparametrik Prostat MR:
Multiparametrik Prostat MR:

Multiparametrik MR prostat kanseri tespitinde en hassas görüntüleme yöntemidir. Yüksek çözünürlükte alınan T2 ağırlıklı MR görüntüleri, Difüzyon MR ve Perfüzyon MR dan elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile küçük lezyonların erken tanısı mümkün olmaktadır.

 

Lezyonun lokalizasyonu, boyutu, prostat kapsülü ve çevre dokular ile ilişkisi değerlendirilir.
Merkezimizde Ülkemizde özel sektörde ilk kez merkezimizde uygulamaya konan Füzyon Biopsi Tekniği uygulanmaktadır.
MR ile Lezyonu kesin lokalize eden dijital MR verileri Uronav DynaCad Füzyon Biopsi cihazına yüklenmekte; veriler bu cihaz yardımı ile transrektal Ultrason Probunu yönlendirip hedefe kilitlemekte, böylece tek atışta hedef vurularak hastanın başta ağrı vb. rahatsızlığı azalırken, kanama ve enfeksiyon gibi riskleri düşmektedir.

Multiparametrik Prostat MR:
Multiparametrik Prostat MR: