Meme MR Görüntüleme

Özel meme sargıları ile yapılan meme MR inceleme meme kanserini yakalamakta en duyarlı yöntem olarak bildirilmektedir.
Genetik riski yüksek kişilerde tarama amaçlı uygulanmakla birlikte genellikle rutin mamografi ve ultrasonografi incelemelerinde saptanan lezyonlardan daha detaylı veri elde etmek, başka odak olup olmadığını saptamak, lezyonun göğüs duvarına yakınlığını, lenf nodu varlığını araştırmak amacıyla kullanılmaktadır.
Cerrahi ve kemoterapi sonrası olası nükslerin takibinde de çok etkin olmaktadır.
Ayrıca silikon protezlerin yırtılması yada sönmesi hallerinde de yararlanılmaktadır.

Meme MR Görüntüleme:
Meme MR Görüntüleme:

 

Meme MR Görüntüleme:
Meme MR Görüntüleme:

 

Meme MR Görüntüleme:
Meme MR Görüntüleme: