Beyin MR Spektroskopi

MR spektroskopi tekniği ile normal doku ve lezyon alanındaki kimyasal metabolitlerin miktarını ve dağılımını ölçüp mukayese ederek lezyonun iskemik, enfeksiyöz, inflamatuvar yada tümöral yapısını anlayabiliriz.
Tümöral lezyonların ise iyi huylu veya kötü huylu olup olmadığını ayırt etmek mümkündür. Bu veriler tedavinin cerrahi, medikal yada radyoterapi planlaması yönünden belirleyicidir.
Tedavi edilmiş izlemde olgularda nüks yada radyasyon hasarının ayırımında büyük katkı sağlar.