Renkli Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi insan kulağının işitemeyeceği düzeyde yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak dokuların görüntülenmesidir. İncelenecek bölge üzerindeki probtan çıkan yüksek frekanslı ses dalgaları deriden geçip çeşitli doku ve organlara çarparak yankı oluşturur. Problar yankıları toplayıp bilgisayarda eş zamanlı görüntüye dönüştürür.
Son derece güvenilir bir yöntem olan ultrasonografinin bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.
Üst ve alt batın içi organları, gebelik takibi, göz, boyun, tükrük bezleri, tiroid, meme, testis ve prostat incelemelerinde kullanılmaktadır.
Ultrasonografi eşliğinde iğne biyopsileri ile tiroid, meme, prostat gibi belirli organların hastalıklı bölgelerinden doku örnekleri kolaylıkla alınabilmektedir.

Ultrasonografi

Merkezimizde sınıfının en üst modeli Siemens S- 2000 Acuson Antares dijital ultrasonografi cihazı kullanılmaktadır.

 

Renkli Doppler Ultrasonografi


Ultrasonografinin dokuların iç yapısını görüntülemesi yanı sıra kan akımını gösterebildiği ikinci bir özelliği vardır. Doppler ultrasonografi dediğimiz bu özellik sayesinde kan akımının yönü, hızı ve debisi belirlenebilir.
Damar darlığı yada tıkanıklığı, pıhtı gelişimi, ülseratif riskli karotis plakları kolaylıkla saptanabilir.
Anjiografiye ihtiyacı azaltmış non-invaziv bir tanı yöntemidir.

 

Dokulardaki inflamatuvar değişikliklerin oluşturduğu doku hasarına bağlı damarlanma değişiklikleri yada tümoral kitlelerin damarsal yapıları değerlendirilmektedir.

Merkezimizde sınıfının en üst modeli Siemens S- 2000 Acuson Antares dijital ultrasonografi cihazı kullanılmaktadır.