Dijital Röntgen-Orthoröntgen

Dijital radyografinin gelişimi hem kullanılan x ışını dozunu düşürerek hemde teknik hatalar nedeniyle yapılabilecek tekrar çekimleri önleyerek kullanılan radyasyon dozunu azaltmaktadır.
Dijital orthoröntgende tek bir film üzerinde boyun, sırt ve bel bölgesinin ortaya konabildiği ayakta skolyoz filmlerinin çekilebilmesi, kalça ekleminden topuğa kadar tüm alt ekstremitenin bütünü ile görülebildiği boy filmlerinin çekimi, uzunluk ve açı ölçümleri mümkün olabilmektedir.
Dijital ortamda doku kontrastı arttırılarak tanısal analiz yapılabilmekte, boyut ve açı ölçülebilmektedir.
Ayrıca elde edilen imajların transferi, arşivlenmesi yada cd olarak verilebilmesi mümkün olmaktadır.

Skolyoz

Skolyoz-Boy Grafisi
Skolyoz-Boy Grafisi

Skolyoz omurgada yana doğru eğrilik gelişmesidir. Doğuştan da olabilir, ancak genellikle gelişme çağında başlar. Skolyoz kız çocuklarında çok daha sık görülmektedir.

Erken tanı tedavi yöntemlerinin daha kolay ve başarılı olmasında çok önemlidir.

Dijital orthoröntgende tek bir film üzerinde boyun, sırt ve bel bölgesinin ortaya konabildiği ayakta skolyoz filmi çekilerek eğriliğin derecesi ölçülür.

Kontrol filmleri ile tedavinin etkinliği takip edilir. Merkezimizde özellikle çocukların X ışınından olumsuz etkilenmemesi için genital ve meme bölgelerine kurşun koruyucular kullanılır.

 

Kamburluk (Kifoz)

Kamburluk (Kifoz)
Kamburluk (Kifoz)

Omurgaya yandan baktığımızda açıklığı öne yada arkaya bakan normal eğrilikler vardır. Boyun ve bel bölgesinde arkaya bakan hafif konkavite, sırt bölgesinde ise hafif konveksite görülür.

Sırt bölgesindeki bu normal – fizyolojik konveksite kişisel duruş alışkanlıklarına bağlı olarak 20-55 derece arasında geniş bir aralıkta izlenir.

Pozisyonel kötü duruşa bağlı kamburluk çok yaygın bir durumdur.

Yapısal kamburlukta olgu ayakta dik durmaya çalışmasına rağmen kifozitenin 55 derece üzerinde olmasıdır. Nedenleri arasında doğuştan omurga anomalileri, edinsel omurga enfeksiyonları ( tüberküloz, bruselloz), travmalar ve osteoporoz sayılabilir.

Gelişim çağındaki çocuklarda Schuermann hastalığında omur gövdeleri yükseklik kaybı ve üçgensi form alarak yapısal kamburluğa neden olabilmektedir.

 

Alt Ekstremite Boy Grafisi

Alt Ekstremite Boy Grafisi
Alt Ekstremite Boy Grafisi